Tips and Tricks Asus Zenfone Max [ Apply for all Zenfone ][HD]

Video is ready, Click Here to View ×


With this tips, We can do 3 things below:
1. Make PC as monitor to control cellphone without cable connection
2. Tranfer file to PC without cable conection
3. Use Zenfone as mouse and keyboard and many useful things
Latest Firmware for and all of useful stuff Download here : http://cellfonehelp.blogspot.com/2016/05/asus-zenfone-max-zc550kl-z010d-links.html

Với Video này, Chúng ta có thể làm 3 điều dưới đây :
1. Làm cho máy PC như màn hình để điều khiển điện thoại di động mà không cần kết nối cáp.
2. Chuyển file qua với máy tính mà không cần cáp
3. Sử dụng Zenfone như chuột và bàn phím và nhiều điều hữu ích

Zenfone Max Tip, Asus Zenfone tip, tip and trick , tip and trick zenfone
More Zenfone Max Video here :
1. Upgrade 6.0.1 for Zenfone Max : https://www.youtube.com/watch?v=FUxAWc9sX1c
2. Root Zenfone Max [Method 1] : https://www.youtube.com/watch?v=m8ZCmlKfa_s
3. Root Zenfone Max [Method 2] :…

4 Comments on Tips and Tricks Asus Zenfone Max [ Apply for all Zenfone ][HD]

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*