So thời lượng pin iOS 9.3.1 với iOS 9.2.1 xem ai trâu hơn?

Video is ready, Click Here to View ×


Website: http://azmobiletips.com/thoi-luong-pin-ios-9-3-1-voi-ios-9-2-1-xem-ai-trau-hon/
So sánh thời lượng pin giữa iOS 9.3.1 với iOS 9.2.1 trên 4 thiết bị gồm: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S và iPhone 6. Kết quả nhận được từ video này sẽ cho chúng ta biết iOS 9.3.1 có tiết kiệm pin hơn phiên bản cũ nhiều không để đưa ra quyết định nên hay không nâng cấp.

2 Comments on So thời lượng pin iOS 9.3.1 với iOS 9.2.1 xem ai trâu hơn?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*