Clickbuy – Những thông tin rõ ràng về HTC One X9 !!!

Video is ready, Click Here to View ×


Mời các bạn truy cập website: http://clickbuy.com.vn để tham khảo mức giá của rất nhiều dòng sản phẩm như Apple, Samsung, HTC, Sony, LG, Xiaomi…

Sony: http://clickbuy.com.vn/?s=Sony
Samsung: http://clickbuy.com.vn/?s=Samsung
HTC: http://clickbuy.com.vn/?s=HTC
iPhone: http://clickbuy.com.vn/?s=iPhone
LG: http://clickbuy.com.vn/?s=LG
Xiaomi: http://clickbuy.com.vn/?s=Xiaomi

Website: http://www.clickbuy.com.vn
Fb: https://www.facebook.com/clickbuychonlamua
Fb Reviewer: https://goo.gl/5y2p0r
Email: review.clickbuy@gmail.com
Clickbuy’s channel: https://www.youtube.com/user/ClickbuyChannel/
Xem thêm video trên Clickbuy’s channel:
http://youtube.com/subscription_center?add_user=ClickbuyChannel

24 Comments on Clickbuy – Những thông tin rõ ràng về HTC One X9 !!!

  1. Htc thay đổi nhưng còn rất ẩu, vị trí các chi tiết làm quá vô duyên cảm biến, cam trước, cam sau, logo nếu htc chịu chăm chút tỉ mỉ như apple là đẹp. Theo mình cứ như M9 và loại bỏ các chỉ tiết thừa, viền màn hình mỏng lại là đẹp chán

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*